Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık sigortası, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.

Özel Sağlık Sigortasının Faydaları;

Özel sağlık sigortası sayesinde birçok özel sağlık kuruluşlarından az ya da hiç ücret ödemeden hizmet alırsınız.

Bedelleri çok yüksek olan tedavi masraflarını ödemek zorunda kalmazsınız.

Doktor ve hastane seçme şansınız vardır.

En kaliteli hizmeti alır, kendinizi önemli hissedersiniz.

Maddi ve manevi olarak içiniz rahat olur.

Satın aldığınız poliçeye göre yurt dışında da karşılaştığınız sağlık risklerini kapsam altına aldırırsınız.

özel sağlık

Özel sağlık sigortası, hastalık ya da kaza durumunda ödenmesi gereken sağlık masraflarını teminatlar ve limitler doğrultusunda güvence altına alır.

bireysel sağlık

Bireysel Sağlık sigortanı belirlerken ihtiyaçlarını ve beklentilerini Anlaşmalı kurumlar, yapabileceğin sağlık harcaması türleri ve ödeyeceğin prim tutarıdır. 

nefes sağlık

Nefes Sağlık Sigortası; bütçenizi sarsmadan, ani ve beklenmedik durumlara karşı, güvence sağlar. Ayrıca anlaşmalı/anlaşmasız kurum ayrımı yapmaksızın, istediğiniz özgürlüğü tanır.

tamamlayıcı sağlık

Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesidir.

YABANCI UYRUK 

Yabancı uyruklular için sağlık sigortası, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’deki ikamet izinlerini alabilmeleri için yaptırmaları zorunlu olan Sağlık Sigortasıdır.

RİSKLİ HASTALIK

Riskli hastalıklar sigortası, hayati risk oluşturan ve çalışmayı engelleyen hastalıkların teşhis edilmesi durumunda sigorta şirketinin tazminat ödemesi yaptığı bir sigortadır